Каптиране на изворна вода.

Каптиране на извори за водоснабдяване на населени места- каптаж се изгражда при наличие на извор т.е. вода на самоизлив, като на практика се изгражда бетонов резервоар с утайник, в които водата се събира и разпределя.