Изграждане на сондажни кладенци.

Изграждане на сондажни кладенци - водоснабдяване за битови, промишлени и селскостопански цели. Направа на сондажи от ф125 до ф315 за добив на подземни води. Изграденият сондаж се затръбява с дебелостенни ПВЦ тръби, а пространството между сондажния отвор и тръбите се запълва с промит речен чакъл(филц). Непосредствено след затръбяването се извършва ерлифтно почистване и разработване на тръбния кладенец. Всичко изброено по горе е включено в цената на линеен метър